Przygotowanie i prowadzenie postępowania przetargowego

rozmowa biznesowa ludzi

Przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych to kolejna usługa, którą oferuję. Obejmuje ona między innymi przygotowanie regulaminów oraz procedur, które dotyczą zasady konkurencyjności do potrzeb beneficjenta i wytycznych kwalifikowalności dla danego programu. Prowadzę też zasady konkurencyjności w imieniu beneficjenta. Zajmuję się również organizowaniem i prowadzeniem warsztatów przygotowujących beneficjentów do samodzielnej realizacji zasady konkurencyjności.

 

Doradztwo i pomoc dla wykonawców

Oferuję pomoc nie tylko dla beneficjentów, ale także dla wykonawców, szczególnie z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Mikro przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób fizycznych. Proponuję pomoc przy składaniu ofert przez miniportal i różne rodzaje platform, którymi dysponują zamawiający.

Doradztwo dla wykonawców, firm ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

Ponadto, zajmuję się doradztwem w zakresie planowania, przygotowania i prowadzenia postępowań przetargowych. Pomagam:

  • dopasować kryteria ocen do rodzaju i przedmiotu zamówienia;
  • przy ocenie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym;
  • przygotować wzory umów z wykonawcami;
  • na etapie realizacji zamówienia, kontroli i egzekwowania zapisów umowy.

Koszt usługi jest ustalany indywidualnie.

Chcą Państwo dowiedzieć się więcej? Chętnie odpowiem na wszystkie pytania i wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu!