Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne

dwie kobiety siedzące na przeciwko siebie

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne to kolejny obszar, w którym działa moja firma. Jestem firmą społecznie odpowiedzialną, dlatego wspieram rozwój cennych inicjatyw w wielu obszarach życia społecznego w postaci sponsoringu i wolontariatu. Szczególnie wspieram działania z zakresu kultury, sportu i nauki.

Jestem otwarta na nowe kierunki rozwoju, które w znaczący sposób wpływają na społeczności oraz regiony. Od lat kładę duży nacisk na wsparcie dla lokalnej społeczności w zakresie:

• edukacji,
• ochrony środowiska,
• ochrony zdrowia i popularyzowania zdrowego stylu życia,
• zielonych miejsc pracy,
• rozwoju lokalnych społeczności na obszarach wiejskich.

W ramach oferowanych usług proponuję moim klientom kompleksowe doradztwo i konsultacje w sprawie działań prospołecznych. Tutaj szczególnie ważna jest współpraca z partnerami społecznymi. Jest to kluczowy czynnik, który decyduje o powodzeniu podejmowanych przez nas projektów rozwojowych.

Zapraszam do skorzystania z usług!