Dwie kobiety rozmawiają

Strategie, programy, badania, czy analizy

właścicielka firmy w okularach przed laptopem

Pomoc w pozyskiwaniu dotacji

dwie uśmiechnięte kobiety przy laptopie

Postępowanie przetargowe - doradztwo i pomoc

właścicielka firmy

Poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne

logo fundacji razem dla rozwoju obszarów wiejskich

Fundacja Razem dla rozwoju obszarów wiejskich

logo WIR

WIR - Wiejska Inicjatywa Rozwoju

Wspieram rozwój cennych inicjatyw w wielu obszarach życia społecznego. Zapraszam do kontaktu!

Główne obszary działalności

Fundusze europejskie

Strategie rozwoju lokalnego

Lokalne plany rewitalizacji

Przygotowanie przetargów

Doradztwo i konsultacje

Szkolenia i analiza potrzeb szkoleniowych

Biznesplany

Studia wykonalności

Innowacje i badania naukowe

Współpraca międzynarodowa

Promocja inwestycyjna

Rozwój zawodowy

Kapitał ludzki

Public relations

Media relations

Strategie

Analizy

Plany rozwoju