Poznaj Agnieszkę Odachowską-Piosik - mobilnego menadżera innowacji technologii i działań społecznych

Nazywam się Agnieszka Odachowska-Piosik i jestem właścicielką firmy Mobilny menadżer innowacji technologii i działań społecznych. Brzmi to enigmatycznie, ale w rzeczywistości tak nie jest. Obszar mojej działalności skoncentrowany jest na zarządzaniu projektami unijnymi, oświatą oraz pomocą społeczną. Jako menadżer od lat wspieram lokalną społeczność. Współpracuję zarówno z instytucjami publicznymi, jak i podmiotami prywatnymi.

 

Zapraszam do zapoznania się z moim CV  Zapraszam do posłuchania rozmowy ze mną  Współpraca  Partnerzy

 

dane i wykresy

Współpraca

dwie kobiety przed biuremSpecjalizuję się w obsłudze projektów finansowanych przez Unię Europejską. Oferuję pełen zakres usług: od przygotowania wniosku, poprzez opracowanie studium wykonalności, po rozliczenie finansowe. Moja Firma jest otwarta na nowe kierunki rozwoju, które istotnie wpływają na dobrostan społeczności, regionów – nasza działalność w sferze zagadnień społecznych jest przez to szczególnie ważna. Od lat wspieram lokalną społeczność w zakresie edukacji, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, popularyzowania zdrowego stylu życia, zielonych miejsc pracy, a także rozwoju lokalnych społeczności na obszarach wiejskich.

Współpraca z partnerami społecznymi stanowi kluczowy czynnik powodzenia podejmowanych przeze mnie projektów rozwojowych. Poniżej przedstawiam kilka instytucji, z którymi cenię sobie współpracę i stale działam.

 

logo EJF

logo Dorota Ekiert

logo zielony instytut

logo liderki innowacji

krajowa sieć obszarów wiejskich