Realizowane projekty

rozmowa kobiety i mężczyzny

Agnieszka Odachowska-Piosik działa na różnych obszarach, szczególnie w obszarze działalności wspomagającej edukację, działalności prospołecznej. Obejmują one doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych oraz innych jednostek. Usługi świadczone są w zakresie:

  • planowania strategicznego i organizacyjnego,
  • strategii i działalności marketingowej,
  • kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych,
  • zarządzania produkcją,
  • zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwem personalnym,
  • planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania,
  • opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków,

Zajmujemy się też doradztwem i bezpośrednią pomocą dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej. Nasze usługi obejmują:

  • planowanie metod czy też procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów oraz procedur dotyczących kontroli budżetu,
  • wdrożenie nowych zrównoważonych modeli biznesowych, gospodarki obiegu zamkniętego, zwiększonej wydajności zasobów i odnawialnych źródeł energii, również we współpracy z instytucjami partnerskimi (np. z klastrami).

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami!