Aktualności


 

Informacji o zmianach przepisów, wprowadzanych innowacjach i możliwości otrzymania dofinansowania

6 grudnia 2023

Pod Lipami

 

7 listopada 2023

 W sobotę 7 października 2023 roku w Marianowie, na terenie obiektu poklasztornego miała miejsce konferencja pt. "Liderki Wiejskie — wspólne działania wzmacniają lokalne społeczności. Konferencja z Marianowską Sydonią w tle". To wydarzenie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem i przyciągnęło do Marianowa ponad 140 kobiet, głównie z powiatu stargardzkiego i pyrzyckiego.

👉 Przebieg konferencji:

  • Blok I: Rozpoczęliśmy od dyskusji na temat wspólnego działania, które wzmacnia lokalne społeczności. Omawiane były takie tematy: jak kobiety angażują się w lokalne inicjatywy społeczne i gospodarcze, wpływ nowoczesnej gospodarki na życie kobiet i społeczności, a także możliwości rozwoju zielonej modernizacji i miejsc pracy. W debacie udział wzięły: Pani Anna Pawlak — Dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych BGK, Pani Małgorzata Krysiak — kierownik biura WIR, Pani Agnieszka Odachowska-Piosik - Prezes Fundacji Razem dla rozwoju obszarów wiejskich, Pani Marta Hawrylak — Prezes Spółdzielni Socjalnej Pęzinka oraz Pani Dziennikarka i konferansjer Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, która również poprowadziła całą konferencję. Podczas debaty Członkinie Stowarzyszenie Miłośników Kolei Wąskotorowych Semafor podzieliły się efektami swoich projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
  • Blok II: Skoncentrowaliśmy się na kobietach, które angażują się na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych w życiu społecznym. Dyskutowaliśmy między innymi o profilaktyce zdrowia kobiet. W debacie udział wzięły: Pani Iwona Wiśniewska — Starosta Stargardzki, Pani Patrycja Gross — Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie oraz Pani Barbara Purgał — wieloletni terapeuta Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dzwonowie.
  • Blok III: Ostatni panel koncentrował się na promocji zdrowia kobiet i rodzin. Odpowiadano na pytania dotyczące radzenia sobie ze stresem, zmianach wizerunku oraz korzyści z aktywności na świeżym powietrzu i kontakcie z naturą, a nawet morsowaniu. Mogliśmy poznać właściwości lecznicze nagietka oraz wykorzystaniu go w domowych kosmetykach. W tej części mogliśmy wysłuchać prelekcji Pani Wiola Zdulska — biolog i farmaceuty, Pani Beaty Stępień — pasjonatki ziołolecznictwa, rolniczki oraz Pani Wioletty Górnej — prowadzącej certyfikowane kursy redukcji stresu.

🌿 Równorzędnymi działaniami odbywającymi się w trakcie konferencji były warsztaty zielarskie oraz warsztaty artystyczne z tworzenia różnych dekoracji z materiałów naturalnych.
⛪ Dodatkową atrakcją była możliwość zwiedzenia Kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, gdzie uczestnicy mogli poznać historię kompleksu pocysterskiego w Marianowie oraz historię Sydonii von Borck, słynnej mieszkanki tego obiektu.
🍽️ W przerwach uczestnicy delektowali się posiłkiem przygotowanym przez Spółdzielnię Socjalną "Pęzinka".
Nie zapomnieliśmy o kulturze:
🎶 Na początek konferencji wystąpił zespół "Pyrzyczanka".
🎶 A przed drugim panelem dyskusyjnym zespół "Compadres" (muzyka flamenco, hiszpańska, latynoska).
💐🙌 Wielkie słowa podziękowania kierujemy do Księdza Proboszcza Ryszarda Czajki za możliwość zorganizowania konferencji na terenie Parafii.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział.
Organizatorem konferencji była Gmina Marianowo w partnerstwie ze Stowarzyszeniem "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju.💪🌟
“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 -Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Operacja pt. ”Liderki wiejskie — wspólne działania wzmacniają lokalne społeczności. Konferencja z Marianowską Sydonią w tle.”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
“Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
Odwiedź portal KSOW - www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
#LiderkiWiejskie #WspólneDziałania #Marianowo #WzmocnienieSpołeczności

 

 28 Wrzesień 2023

Rozwój małych gospodarstw – czas na wnioski od 28 września!

Od 28 września 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie na Rozwój małych gospodarstw z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027. Płatność w formie ryczałtu to nawet 120 tys. zł. Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem PUE ARiMR do 27 października 2023 r. Dofinansowanie skierowane jest do rolników, którzy spełniają definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a posiadane przez nich gospodarstwo ma powierzchnię nie większą niż 300 ha i jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie przekracza 25 tys. euro. Kolejnymi z wymogów są nieprowadzenie działalności wyłącznie w celach naukowo-badawczych i uzyskiwanie przychodu ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

 29 sierpień 2023

Do 10 tys. zł wsparcia nadal czeka na KGW!

Do końca września koła gospodyń wiejskich mogą się ubiegać o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.

Wnioski przyjmowane są przez biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na siedzibę koła. Dokumenty można złożyć bezpośrednio w placówce, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP, skorzystać z usługi mObywatel na stronie gov.pl lub wysłać rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce poczty polskiej.

W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, nie warto zwlekać. Dotychczas wnioski na kwotę 105,12 mln zł złożyło 12,35 tys. kół. Pod koniec kwietnia ARiMR rozpoczęła wypłacanie pieniędzy z tego tytułu – do 4 września na konta bankowe blisko 12 tys. KGW przekazane zostało 102,13 mln zł.

Wsparcie to jest wypłacane po raz kolejny i pochodzi ze środków krajowych. Tegoroczny budżet wzrósł względem poprzednich lat i wynosi 120 mln zł. Dofinansowanie pozostaje uzależnione od liczebności koła: 8 tys. zł mogą otrzymać te liczące nie więcej niż 30 członków; 9 tys. zł przysługuje organizacjom, w skład których wchodzi od 31 do 75 osób; jeśli koło jest jeszcze liczniejsze, wysokość pomocy finansowej wynosi 10 tys. zł.

 

 10 Lipiec 2023 rok

W dniu 1 lipca 2023 roku uruchomiony został portal internetowy KSOW+, który jest dostępny pod adresem www.ksowplus.pl .

Prezentacja

 


 

Dziedzictwo przyrodniczo – historyczne

 Maj 2023

Ostatni egzemplarz napisanych zbiorów pieśni zachowane przez mieszkańców zamieszkujących ziemie Pyrzycką zebrane przez śp. Profesora Matławskiego Piesni z MIlatycz koło Lwowa - załączmy pieśni

Śpiewnik